Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ cách tối ưu hình ảnh dành cho WordPress

Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ cách tối ưu hình ảnh dành cho WordPress

Ý nghĩa của việc tối ưu hóa hình ảnh là gì? Hình ảnh lớn làm chậm các trang web của bạn tạo ra trải nghiệm người dùng tối ưu. Tối ưu hóa hình ảnh là quá trình giảm kích thước tệp của chúng, sử dụng plugin hoặc tập lệnh, từ đó tăng tốc thời gian tải của trang. Nén tổn...

Pin It on Pinterest